Nasza sekcja należy do Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, więc mamy możliwość z korzystania ze środków przekazywanych w ramach odpisu podatku dochodowego.

Jak przekazać 1% podatku?

W deklaracji podatkowej należy wypełnić trzy pola:

– Numer KRS organizacji: 0000137358

– Przekazywana kwota, która nie może przekroczyć 1%

– Cel szczegółowy: GKS Zamek Gołańcz

Cel szczegółowy trzeba wpisać koniecznie, w innym przypadku kwota zostanie przekazana w całości Wielkopolskiemu Zrzeszeniu LZS.

Kto może przekazać 1% swojego podatku?

–  podatnicy rozliczający się poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%

– podatkiem liniowym,

– ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,

– podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Inne informacje:

Przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, gdy jeden procent wynosi 135,64 zł przekazać należy 135,60 zł, gdy kwota ta wynosi 35,59 zł, przekazać należy 35,50 zł.

Darczyńca może podać swoje dane lub też pozostać anonimowym.